Home » » மட்டக்களப்பு மாவட்ட நியமனம் பெறும் பட்டதாரிகளின் பெயர் விபரம் வெளியானது

மட்டக்களப்பு மாவட்ட நியமனம் பெறும் பட்டதாரிகளின் பெயர் விபரம் வெளியானது

 மட்டக்களப்பு மாவட்ட பட்டதாரிகளின் பெயர் விபரங்களை கீழுள்ள இணைய முகவரிகள் ஊடாக  பிரதேச வாரியாக  பெற்றுக்கொள்ளலாம் 

மேலும் நிலுவையில் உள்ளது பெயர் விபரங்கள் இரத்துச் செய்யப்பட்ட பெயர் விபரங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.


Selected List
Eravur Pattu : https://drive.google.com/file/d/1V-IhDrcuaZvrAqGey0-JQl3mmY92XIVT/view?usp=sharing

Eravur-Town : https://drive.google.com/file/d/1CUOgiPGcWAm8942Z5O7N39xtbkYzuThN/view?usp=sharing

Kattankudy : https://drive.google.com/file/d/1ItFoz3uLntbpGz_mleA7B_ROjLvnaoPI/view?usp=sharing

Koralei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1PKUhJXpUk8mf1KW21LGBO7b1tCU0QGMV/view?usp=sharing

Koralei Pattu Central : https://drive.google.com/file/d/1B87KDTska6W7G3u-PloA_k-SnCfj_DsK/view?usp=sharing

Koralei Pattu North - Vakarai : https://drive.google.com/file/d/1jC8ZwT4DIAuyD4KQwBfWAF1jCdGyuUJd/view?usp=sharing

Koralei Pattu South Kiran : https://drive.google.com/file/d/1xN-NBUpo6iZLxjsCnp2v18xNVpwvrIvw/view?usp=sharing

Koralei Pattu West Oddamavadi : https://drive.google.com/file/d/1QYOu5ktw_qJnAdzrL_4OkYRiNK_k4EKO/view?usp=sharing

Manmunai North : https://drive.google.com/file/d/1KhH6b24ZpJhMPK56v16fG30kjZH_xLwf/view?usp=sharing

Manmunai Pattu Arei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1Ilbn4U7qQAioAiLWAunrERUUSk_HDfvP/view?usp=sharing

Manmunai South Kaluwanchikudy : https://drive.google.com/file/d/1dB_rKWyrLpi3g0AiAJcqy5SIp_-ISyj-/view?usp=sharing

Manmunai South West Padippalai : https://drive.google.com/file/d/1rnGgvR3CwMcQ6VPqWW3GZvYcI8mpg3Do/view?usp=sharing

Manmunai West Vavunativu : https://drive.google.com/file/d/1mDc3QKDBcvXQP79ljRJh5ncyZQd25Aez/view?usp=sharing

Porativu Pattu Vellavely : https://drive.google.com/file/d/1p4PPFnk2eMlX3o-Wlp-kH5AFC2G9FzWK/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/10DbCbVUf_Ye_n6Ah6QgzGTkr3qQd326k/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1Y_vJVa0du1t07GA0HCib7gDaW3Niev-9/view?usp=sharing

Share this article :

0 comments:

 

" KURUKKALMADAM NEWS, BATTICALOA, SRI LANKA... Designed by P.LOSHITHARAN ".

Copyright © 2011. KURUNEWS.COM, KURUKKALMADAM, BATTICALOA, SRI LANKA - All Rights Reserved
Designed by P.LOSHITHARAN |