Home » » மட்டக்களப்பு மாவட்ட இறுதி முடிவுகள் : முழு விபரம்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட இறுதி முடிவுகள் : முழு விபரம்


சஜித் பிரேமதாச :  238,649

கோட்டபாய ராஜபக்ச : 38460

ஹிஸ்புல்லாஹ்  - 13,228

அறியவன்ச திசாநாயக்க : 2363

அநுரகுமார திசாநாயக்க : 2304மட்டக்களப்பு தொகுதி 

சஜித் பிரேமதாச : 109,449
கோட்டபாய ராஜபக்ச : 12,594
ஹிஸ்புல்லாஹ் - 12,122
அநுரகுமார திசாநாயக்க : 1499பட்டிருப்பு தொகுதி

சஜித் பிரேமதாச : 109,449
கோட்டபாய ராஜபக்ச : 12,594
சிவாஜிலிங்கம் - 238
ஹிஸ்புல்லா - 191

கல்குடா தொகுதி 
சஜித் பிரேமதாச : 65847
கோட்டபாய ராஜபக்ச : 16663
ஹிஸ்புல்லாஹ் - 652
Share this article :

0 comments:

 

" KURUKKALMADAM NEWS, BATTICALOA, SRI LANKA... Designed by P.LOSHITHARAN ".

Copyright © 2011. KURUNEWS.COM, KURUKKALMADAM, BATTICALOA, SRI LANKA - All Rights Reserved
Designed by P.LOSHITHARAN |